• Biuro rachunkowe INTRATA sp. j posiada bogatą ofertę dla każdego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewniamy pełen zakres usług potrzebnych do właściwego funkcjonowania firmy. W pakiecie naszych kompetencji znajdą Państwo m.in.:

 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

 

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Obsługa kadrowo płacowa

Sporządzanie:

 • list płac;
 • pasów wynagrodzeń;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji ZUS;
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4);
 • deklaracji PFRON;
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowo zatrudnionych.

 

Outsourcing usług Głównych księgowych

 

 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków
 • odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów księgowych
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
 • odpowiedzialność za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości

 

Rejestracje działalności gospodarczej

 

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • spółki cywilne;
 • spółki osobowe;
 • spółki partnerskie;
 • spółki handlowe.