Obciążenia podatkowo-składkowe dochodów pracowników sezonowych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013 r.
Jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, wówczas płatnik ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 18% przychodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia społeczne. Z kolei podatku nie zmniejsza o składki na ubezpieczenia zdrowotne. Jeżeli zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, składki te pobiera się z jego wynagrodzenia.
(czytaj wiecej – www.podatki.gofin.pl)

Original post by Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. and software by Elliott Back